Kraje a podnikatelé v cestovním ruchu chtějí spolupracovat

19. února 2016, Praha – Novou etapu spolupráce mezi Asociací krajů České republiky a Fórem cestovního ruchu ČR zahájil podpis memoranda o spolupráci, které na Pražském hradě u příležitosti 25. veletrhu cestovního ruchu Holiday World podepsala z pověření předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková a předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek.

Asociace krajů ČR, sdružující všech 14 krajů republiky, a Fórum cestovního ruchu – nejsilnější sdružení, reprezentující téměř 80 procent podnikatelů v oboru, v memorandu vyjadřující společný zájem prosadit cestovní ruch jako průřezové odvětví napříč obory a zkvalitnit podmínky pro jeho rozvoj a nastavit jasný systém řízení a podpory tohoto odvětví. Mezi cíli obou signatářů memoranda dominuje úsilí o přijetí zákona o cestovním ruchu nebo jiného podobného dokumentu, který dlouhodobě závazně, předvídatelně a citelně přispěje k odstranění absence účinného legislativního nástroje pomáhajícího k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti českých a moravských regionů v cestovním ruchu. Obě strany si budou vzájemně poskytovat důležité dokumenty vztahující se k problematice, zejména výsledky výzkumů, strategické plány, odborné studie, vyměňovat si poznatky o zlepšování podmínek podnikání v cestovním ruchu. Využijí k tomu zejména vzájemných konzultací, činnosti pracovních skupin a organizaci odborných seminářů k hledání společných stanovisek, cílů a postupů k jejich naplňování. Obě strany se zavazují koordinovat vzájemný postup při plánování a realizaci aktivit směřujících k propagaci a prezentaci cestovního ruchu v regionech a spolupracovat při prosazování pozice cestovního ruchu jako významného hospodářského odvětví.

Česká republika – na rozdíl od řady zemí s vyspělým cestovním ruchem – dosud nemá zákon o cestovním ruchu nebo jiný odpovídající legislativní nástroj umožňující systémový rozvoj, řízení a financování tohoto odvětví. Možné podoby tohoto zákona jsou na různých odborných úrovních diskutovány již 17 let.

Zdroj: TZ Asociace krajů ČR a Fóra CR
Foto: Archiv: Incheba Expo Praha spol. s r.o.