Fórum cestovního ruchu zahájí spolupráci s realizátorem Slovenského systému kvality služeb

Fórum cestovního ruchu je připraveno poskytnout potřebnou spolupráci Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR při realizaci Slovenského systému kvality služeb v cestovním ruchu.

Jsme potěšení, že i paní generální ředitelka sekce cestovního ruchu, Ing. Ivana Magátová, vidí velký prostor pro úzkou spolupráci při výměně zkušeností na základě konceptů či realizace aktivit a kroků, směřujících k zlepšení podmínek pro subjekty poskytující služby v cestovním ruchu.

Fórum cestovního ruchu, sdružující ve svých řadách odborníky na Český systém kvality služeb, chce vzájemnou kooperací podpořit úsilí při zavádění inovativního nástroje kvality služeb na Slovensku. Obě strany potvrdili zájem poskytovat si relevantní poznatky o vývoji v oblasti problematiky zlepšování kvality služeb v podnikání v cestovním ruchu.

 „Vážíme si důvěry Ministerstva a možnosti spolupráce. Pevně věříme, že vzájemné předávání zkušeností je přínosné pro obě zúčastněné strany, ale i pro rozvoj systému,“ uzavřel předseda Fóra cestovního ruchu, Viliam Sivek.