Fórum cestovního ruchu ČR podporuje zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu

Fórum cestovního ruchu ČR si je vědomo důležitosti v přístupu ke kvalitě služeb, a to i v oblasti cestovního ruchu. Své odborné znalosti proto nabízí nejen při opětovném rozvoji Českého systému kvality služeb, ale také na Slovensku, které je na prahu samotné realizace.

V České republice byla po několika měsících příprav zahájena realizace nástroje pro zvyšování kvality služeb v září 2013, a to s cílem posílit konkurenceschopnost podnikatelů v oblasti cestovního ruchu skrze neustále zvyšování kvality služeb v jejich provozech. Do systému jsou od počátku zapojeny dílčí profesní asociace, které se podílejí na implementaci Standardu tohoto systému a jsou také po celou dobu partnery v rámci realizace.  Právě jim tak patří významný podíl v rámci úspěšnosti při zavádění tohoto systému v jednotlivých organizacích v České republice.

Školení koordinátorů na Slovensku, školitel Kamil Schaumann, autor: Jan HelbichFórum cestovního ruchu ČR jako největší a nejsilnější sdružení cestovného ruchu v České republice skrze své členy dlouhodobě podporuje rozvoj tohoto systému, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Proto v současné době Fórum cestovního ruchu ČR po nabídce spolupráce aktivně kooperuje s agenturou CzechToursim, která byla pověřena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, na realizaci Českého systému kvality služeb. Odborníci, kteří jsou zastoupeni v rámci FCR, předávají pověřeným osobám na agentuře znalosti systému, webového portálu, školících metodik, ale i svá doporučení pro jednotlivá nastavení ČSKS do budoucna.

Své odborné znalosti při realizaci Slovenského systému kvality služeb Fórum cestovního ruchu ČR nabídlo i sekci cestovního ruchu na Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR, které jej s potěšením přijalo. Slovensko totiž rovněž jako Česká republika zakoupilo licenci ServiceQualität Deutschland a vydalo se tak obdobnými kroky při zavádění systému kvality služeb. Jsme rádi, že i s přispěním Fóra cestovního ruchu ČR byl inovativní Slovenský systém kvality služeb pro podnikatele v oblasti cestovného ruchu zahájen v polovině června 2016.

V Bojnicích se prvotního školení vybraných expertů, kteří budou jako školitelé působit ve všech 8 krajích na Slovensku, zúčastnil jako jeden z lektorů také Kamil Schaumann, dřívější regionální koordinátor, stávající metodik vedení regionálních koordinátorů Českého systému kvality služeb a zástupce Klastru cestovního ruch ČR -   KLACR ve Fóru cestovního ruchu ČR. Ten předal svým slovenským kolegům praktické rady ohledně akvizice subjektů, školení trenéra kvality I. stupně i k poradenství pro organizace žádající o certifikaci. Mimo jiné ocenil odborné znalosti regionálních koordinátorů a profesionální přístup Ministerstva a společnosti ERUDIO při zavádění Slovenského systému kvality služeb v cestovním ruchu.

Fórum cestovního ruchu ČR i nadále vzájemnou kooperací s Ministerstvem dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR a agenturou CzechTourism podporuje úsilí při zavádění inovativního nástroje kvality služeb v České republice a na Slovensku. Tento nástroj zapojeným organizacím pomáhá zvyšovat kvalitu služeb, získávat odborné znalosti a zvyšovat jejich konkurenceschopnost. 

Foto: Školení koordinátorů na Slovensku, školitel Kamil Schaumann, autor: Jan Helbich