FCR ČR uspořádalo pro své členy odborný seminář na téma„Elektronická evidence tržeb“

Fórum cestovního ruchu ČR uspořádalo za velké účasti více jak 100 nejrůznějších subjketů v cestovním ruchu odborné školení k Elektronické evidenci tržeb.

Jsme rádi, že si všichni přítomní odnesli užitečné informace a rady k Elektronické evidenci tržeb, která pro pro poskytovatele služeb v oblasti ubytování, stravování i pohostinství začne být povinná od 1. prosince 2016. Seminář byl však prospěšný i pro všechny ostatní skupiny podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje a pro které začne být EET povinné v dalších fázích.