Aktuality

Proběhla členská schůze FCR

  • 14.11.2015 , Martina Košlíková

Dne 13. listopadu 2015 proběhla členská schůze Fóra CR. Mezi hlavní témata patřila připravovaná memoranda o spolupráci mezi Fórecm CR a Svazem měst a obcí ČR a Fórem CR s Asociací krajů ČR. S ohledem na zvyšující se zájem o spolupráci subjektů působících v cestovním ruchu Členská schůze FCRF mj. odhlasovala statut partnera a generálního partnera. Více se dozvíte zde.

Fórum cestovního ruchu ČR se stalo zapsaným spolkem

  • 3.8.2015 , Michal Veber

Fórum cestovního ruchu, založené v dubnu 2014, je od července 2015 registrovaným spolkem s názvem Fórum cestovního ruchu, z.s., sídlem Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 04234901. Předsedou spolku byl zvolen VILIAM SIVEK, který je zároveň předsedou Asociace cestovních kanceláří České republiky.

Otevřený dopis primátorovi hl. m. Prahy Tomáši Hudečkovi

  • 12.9.2014 , Michal Veber

Fórum cestovního ruchu reaguje na rozhodnutí Rady hlavního města Prahy ze dne 2. září 2014 o "pozastavení partnerství mezi Prahou a Moskvou a Prahou a Sankt Petěrburgem".

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová přivítala založení Fóra cestovního ruchu

  • 17.4.2014 , Michal Veber

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová přivítala založení Fóra cestovního ruchu, které je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně.