Aktuality

Fórum cestovního ruchu rozšiřuje svou členskou základnu

  • 10.10.2018 , Martina Košlíková

V říjnu 2018 přivítalo nejsilnější sdružení cestovního ruchu hned dva nové členy z řad odborníků v cestovním ruchu. Novými členy se stala Asociace organizací cestovního ruchu a Klub českých turistů.

Viliam Sivek byl jednomyslně zvolen předsedou Fóra cestovního ruchu

  • 14.6.2018 , Martina Košlíková

Členská základna Fóra cestovního ruchu České republiky (FCR) si na další období opětovně zvolila za svého předsedu Viliama Siveka, který jako čestný předseda zastupuje Asociaci cestovních kanceláří ČR. Post místopředsedy obhájil také Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní, a nově byl zvolen místopředsedou Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy

Pan předseda se zúčastnil Sněmu Asociace průvodců ČR

  • 29.3.2018 , Martina Košlíková

Dne 26. března 2018 proběhl jarní Sněm Asociace průvodců České republiky. K čestným hostům patřil i Viliam Sivek, předseda Fora cestovního ruchu, z.s. Ten při svém projevu mimo jiné podpořil změnu současné legislativy pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu s cílem stanovit odbornou způsobilost a obsahové vymezení průvodcovských profesí podle NSP.

FCR podpořilo ustanovení podvýboru pro cestovní ruch

  • 23.1.2018 , Martina Košlíková

Viliam Sivek, předseda Fora cestovního ruchu a čestný předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, se usilovně jménem členské základny a partnerů zasadil o ustanovení samostatného podvýboru pro cestovní ruch v rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Čestné uznání za dlouhodobou podporu a spolupráci při rozvoji veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR pro Viliama Siveka

  • 22.1.2018 , Martina Košlíková

Čestné uznání za dlouhodobou podporu a spolupráci při rozvoji veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR převzal Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu ČR a čestný předseda Asociace cestovních kanceláří ČR.

Uskutečnila se lednová Členská schůze FCR

  • 22.1.2018 , Martina Košlíková

Členská schůzce FCR se uskutečnila během příležitosti veletrhu Go – RegionTour dne 18. ledna 2018.

FCR uzavřelo důležité Memorandum o spolupráci s podnikateli a živnostníky

  • 22.1.2018 , Martina Košlíková

Přímo během slavnostního zahájení Veletrhů cestovního ruchu GO - Regiontour dne 18. ledna 2018 bylo podepsáno významné Memorandum o spolupráci Fóra cestovního ruchu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.