Fórum cestovního ruchu je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně.

Cílem Fóra cestovního ruchu je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn.

Fórum cestovního ruchu je ustaveno v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou naplňuje.

Fórum cestovního ruchu bylo založeno nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu. Zakladateli jsou Asociace cestovních kanceláří České republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců České republiky, Asociace lanové dopravy, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů České republiky, Český spolek horských průvodců a Česká asociace wellness. Členskou základu spolku rozšířila Asociace turistických regionů ČR, KLACR - Klastr cestovního ruchu, Asociace bazénů a saun ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

 Fórum cestovního ruchu spolupracuje s Veletrhy Brno, a.s.
Zavítejte na veletrhy GO a RegionTour

Partnerem v roce 2018 se Fórum cestovního ruchu stalo i s veletrehem Holiday World. Přijďte za námi

Sledujte nás na: